memory

Alles is
een vergeten herinnering,
verleden.
Het eeuwige nu.
Iedere tel
verankerd in herinnering.
Verschroeid en in de as geslagen.
Dat er is bemind
lang geleden,
weg gegleden
verwoest en
verbijsterd.
Niet verslagen
gedragen door
herinnering

 

Everything is
a forgotten reminder,
past.
The eternal now.
Every count
anchored in memory.
Scorched and smashed into ash.
That there is loved
long ago,
slipped away
destroyed and
stunned.
Not defeated
carried by
reminder.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!